ببين،بخند،فكركن
براي خنديدن و به كار انداختن فكر
تاريخ : چهارشنبه 18 آبان 1390 | یازار : 8
كج دار و مريض يا كج دار و مريز؟
اصطلاح كج دار و مريز يا به صورتي كه بيشتر مردم فهم مي كنند و مي نويسند «كج دار و مريض» از جمله اصطلاحاتي است كه توسط مردم به اشتباه به كار مي رود. مردم آن رابا مريضي مرتبط مي دانند و البته درك درستي از آن ندارند. اين اصطلاح در اصل كج دار و مريز است. به معناي اينكه ظرف را كج نگه دار و در عين حال مواظب باش كه نريزد. بنابراين مي بينيد كه نسبتي با مريضي ندارد. شاعر در اين خصوص مي گويد:

رفتــم بـه سـر تـربت شمس تبـريـــز ديــدم دوهــــزار زنگيــــان خونــريـــز
هر يك به زبان حال با من مي گفت جامي كه به دست توست كج دار و مريز

حال كه اين را دانستيم بياييد از اين اصطلاح زيبا و ادبي درست استفاده كنيم!

           

گؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر     بؤلوم لر:
آرشیو
سون یازی لار
یولداش لار
سایغاج
ایندی بلاق دا : نفر
بوگونون گؤروشو : نفر
دونه نین گؤروشو : نفر
بوتون گؤروش لر : نفر
بو آیین گؤروشو : نفر
باخیش لار :
یازی لار :
یئنیله مه چاغی :