ببين،بخند،فكركن
براي خنديدن و به كار انداختن فكر
نظرات جمعي از دانشجويان ساكن در يك خوابگاه دانشجويي در مورد سوسك :
دانشجوي حقوق : با اينكه هميشه شاهد اعمال دانشجويان است ولي هيچوقت و در هيچ دادگاهي عليه آنان شهادت نمي دهد !
دانشجوي جغرافيا : مكان ، آب و هوا و شرايط محيطي در او تاثيري ندارد چون او همه جا هست !

دانشجوي مهندسي : شجاعتش برايم قابل تحسين است چون ماكت هر پل يا ساختماني را كه مي سازم بدون توجه به احتمال تخريب آن ، به رويش مي رود و افتتاحش مي كند !

دانشجوي پزشكي : تنها موجودي است كه از تيغ تشريح من هراسي ندارد و به طرفم مي آيد تا با فدا كردن جانش موجب پيشرفت علم پزشكي شود !

دانشجوي مديريت : با آن جثه كوچك ، آنچنان خانواده پر جمعيتش را مديريت و اداره مي كند كه انگار مدير بودن بايد در خون هر كس باشد و درس خواندن بي فايده است !

دانشجوي زبان و ادبيات فارسي : او هيچوقت حرفي نمي زند ولي با سكوتش هزاران حرف را به من مي آموزد !

دانشجوي روانشناسي : درون گرا ، خجالتي ، كم حرف ، يك شخصيت منحصر به فرد !

دانشجوي علوم سياسي : به هيچ دسته و گروهي وابسته نيست ، تك و تنها براي هدفش تلاش مي كند !

دانشجوي برق : وقتي روشنايي و خاموشي در نحوه حركت او بي تاثير است من را متوجه نيرويي فراتر از برق مي كند !

دانشجوي كامپيوتر : مغز كوچك او با آن همه ذخاير اطلاعاتي بسيار پيشرفته تر از فلش ۳۲ گيگ است !

دانشجوي فيزيك هسته اي : زندگي در خوابگاه حق مسلم اوست !

دانشجوي تربيت بدني : آنقدر عضلاتش نيرومند است كه مي تواند از ديوار راست هم بالا برود !

دانشجوي زبان شناسي : هيچكس زبانش را نمي فهمد !

دانشجوي علوم تربيتي : شيوه تربيتي او در تعليم فرزندان بي شمارش برايم قابل احترام است چرا كه تمام آن فرزندان بي چون و چرا ادامه دهنده راه او مي باشند !

دانشجوي  زمين شناسي : كاش مي توانستم به مانند او به اعماق زمين بروم و نديدني ها را ببينم !

دانشجوي زبان انگليسي : ! It is always silent

دانشجوي تاريخ : گذشت اعصار و قرون نتوانسته هيچ تاثيري در ظاهر و عقايد و شيوه زندگي او بگذارد !

دانشجوي فلسفه : هميشه فلسفه وجودي او برايم سوال بوده ولي مطمئنم كه درپس خلقتش هدفي والا نهفته است !

دانشجوي هنر : هيچوقت منتظر نمي شود تا بتوانم پرتره اش را تمام كنم !

دانشجوي مكانيك : با الهام از او توانستم خودرويي بسازم كه هم در آب و خشكي حركت كند و هم بتواند از سطوح صاف و صيقلي بالا برود !

دانشجوي آمار : بدون شك از يك روش آماري قوي براي محاسبه تعداد فرزندانش بهره مي برد !

دانشجوي اخلاق : آنقدر با مرام و پايبند به اخلاقيات است كه تا به حال نگذاشته هيچكس اشك او را ببيند حتي زمانيكه فرزندش را جلوي چشمانش له مي كنند !

دانشجوي علوم ارتباطات : تا او هست ، هيچكس تنها نيست !

سوسك و تعاريف مختلف دانشجويان از آن

سوسك و تعاريف مختلف دانشجويان از آنگؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر     بؤلوم لر:
آرشیو
سون یازی لار
یولداش لار
سایغاج
ایندی بلاق دا : نفر
بوگونون گؤروشو : نفر
دونه نین گؤروشو : نفر
بوتون گؤروش لر : نفر
بو آیین گؤروشو : نفر
باخیش لار :
یازی لار :
یئنیله مه چاغی :