ببين،بخند،فكركن
براي خنديدن و به كار انداختن فكر
تاريخ : دوشنبه 9 آبان 1390 | یازار : 8

لاستيك قلبمو با ميخ نگات پنچر نكن

*

بوق نزن ژيان ميخورمت

*

بر در ديوار قلبم نوشتم ورود ممنوع

عشق آمد و گفت من بي سوادم

*

پشت يه ژيان هم نوشته بود

جد زانتيا

*

قربان وجودت كه وجودم زوجودت بوجود آمده مادر

*

شتاب مكن، مقصد خاك است

*

رادياتور عشق من ازبهر تو، آمد به جوش

گر نداري باورم بنگر به روي آمپرم

*

تو هم قشنگي

*

كاش جاده زندگي هم دنده عقب داشت

*

سر پاييني برنده

سر بالايي شرمنده

*

داداش مرگ من يواش

*

كاش ميشد سرنوشت را از سر نوشت

*

تند رفتن كه نشد مردي

چشم انتظارم كه برگردي

*

يا اقدس

يا هيچكس

*

زندگي نگه دار پياده ميشم

آيي بي وفا كجا ميري

اونطرفي كه ورود ممنوعهگؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر     بؤلوم لر:
آرشیو
سون یازی لار
یولداش لار
سایغاج
ایندی بلاق دا : نفر
بوگونون گؤروشو : نفر
دونه نین گؤروشو : نفر
بوتون گؤروش لر : نفر
بو آیین گؤروشو : نفر
باخیش لار :
یازی لار :
یئنیله مه چاغی :