ببين،بخند،فكركن
براي خنديدن و به كار انداختن فكر
تاريخ : یکشنبه 8 آبان 1390 | یازار : 8
بنظر من آدمها دو دسته هستن:

يا از من پولدارترن كه بهشون ميگم مال مردم خور يا بي پول ترن كه بهشون ميگم گدا گشنه

يا بهتر از من كار ميكنن كه بهشون ميگم خايه مال يا كمتر كار ميكنن  كه بهشون ميگم خايه مال

يا از من سرسخت ترن  كه بهشون ميگم كله خر يا  بي خيال ترن كه بهشون ميگم ببو

يا از من هوشيارترن كه بهشون ميگم فضول يا ساده ترن كه بهشون ميگم هالــو

يا از منخايه مال ترن كه بهشون ميگم كس خل يا از من محتاط ترن كه بهشون ميگم بي خايه

يا از من دست و دل باز ترن كه بهشون ميگم ولخرج يا اهل حساب و كتابن كه بهشون ميگم چس خور

يا از من بزرگترن كه بهشون ميگم گنده بگ يا كوچيكترن كه بهشون ميگم فسقلي

يا از من مردم دار ترن كه بهشون ميگم بوقلمون صفت يا رو راست ترن كه بهشون ميگم احمق

خدا رو شكر كه بقيه ي ايرانيا مثل من فكر نميكنن والا معلوم نيست مملكتمون به چه روزي مي افتاد !گؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر     بؤلوم لر:
آرشیو
سون یازی لار
یولداش لار
سایغاج
ایندی بلاق دا : نفر
بوگونون گؤروشو : نفر
دونه نین گؤروشو : نفر
بوتون گؤروش لر : نفر
بو آیین گؤروشو : نفر
باخیش لار :
یازی لار :
یئنیله مه چاغی :